2004-06-09 _ §§_ 44-53

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15930

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2004-06-09
Plats:
Sammanträdesrummet Visby BUD, Söderväg 2A Visby
Tid: kl 9.00 – 16.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell. 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Barbro Ekström-Klang
s Göran Ohlsson
s Nils Jacobsson
s Mona Magnusson
s Håkan Lindquist, tjg ersättare
c Björn Dahlström
c Peter Melander, tjg ersättare
m Solveig Artsman
m Rolf Öström
fp Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare
s Jenny Alvås
s Carin Rosell
mp Lena Lindh
v Carina Flodman-Andersson
m Arne Eklund
m Oskar Franke
kd Nils Ronquist
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
Under §§ 44-46:
ekonomichef Elisabeth Österdahl,
Under §§ 44-47:
plan- och försörjningschef Freddy Sirland
Under § 48:
Lena Celion
Under § 49: Utvecklingschef Karin Nyström
Under §§: 50-52: Gymnasiechef Alf Nilsson
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren