2004-08-16, §§ 114-147

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15637
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2004-08-16

Register

Register

Kommunfullmäktige 2004-08-16
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-18.00

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2004-08-26
Datum för anslags nedtagande: 2004-09-17