BUN § 54.

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15631

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-08-27
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-07-08

BUN § 54.
Riktat sparbeting och ändringar i bidragen till fristående skolor 2004

Enligt beslut i BUNs Krisgrupp den 12 maj 2004 skall ett riktat sparbeting på totalt 5 mkr påföras samtliga verksamhets- och skolformer inom Barn- och utbildningsförvaltningen. Krisgruppens beslut hade godkänts av BUN 2004-06-09 (BUN § 2004/44, pkt 1)

Enligt beslut i BUNs Krisgrupp den 15 juni skall betinget om 5 mkr fördelas enligt principen:

- 3,2 mkr skall avräknas 2004 års anslag till läromedel och inventarier inom förskole- och fritidshemsverksamhet, förskoleklass och skolår 1 – 9, särskola och kulturskola. Betinget motsvarar 34 procents nedskrivning på bidraget till läromedel för perioden juli – december 2004.

- 1,8 mkr skall avräknas 2004 års programpeng till gymnasieskolan samt 2004 års anslag till det Individuella programmet och vuxenutbildningen. Betinget motsvarar 1,78 procents nedskrivning av programpengen och 0,9 procents nedskrivning av 2004 års anslag till Individuella programmet och Vuxenutbildningen för perioden juli – december 2004

Med hänvisning till den överenskommelse som finns mellan Gotlands kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen och fristående grundskolor på Gotland samt förordningstexten enl Skollagen 8a § för fristående gymnaseiskolor omfattas även de fristående skolorna av det beslutade sparbetinget.

Detta innebär att fr o m juli månads utbetalningar kommer underlagen för bidragen att reduceras enl följande:

- Fristående grundskolor: Med 34 % på anslaget till läromedel
- Fristående gymnasieskolor: Med 1,78 % på programpengen med undantag för de program som erhåller bidrag efter Riksprislistan

Förändringen av bidragen avses att göras fr o m juli månads utbetalning 2004.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

 1. A. Riktat sparbeting

  - 3,2 mkr skall avräknas 2004 års anslag till läromedel och inventarier inom förskole- och fritidshemsverksamhet, förskoleklass och skolår 1 ? 9, särskola och kulturskola. Betinget motsvarar 34 procents nedskrivning på bidraget till läromedel för perioden juli ? december 2004. - 1,8 mkr skall avräknas 2004 års programpeng till gymnasieskolan samt 2004 års anslag till det Individuella programmet och vuxenutbildningen. Betinget motsvarar 1,78 procents nedskrivning av programpengen och 0,9 procents nedskrivning av 2004 års anslag till Individuella programmet och Vuxenutbildningen för perioden juli ? december 2004

  B. Bidrag till fristående skolor BUN fastställer att bidragen till fristående skolor justeras enligt följande, jämfört med nuvarande fördelning:

  B.1  Bidraget till fristående grundskolor för läromedel reduceras med 34 %, enligt följande:

  F - år 9

  Anslag/ elev

  Beting, 34%

  Reviderat anslag/ elev 20040701 - 20041231

  Skolår F - 3

  1098

  373

  725

  Skolår 4 - 6

  1428

  486

  942

  Skolår 7 - 9

  2197

  747

  1 450

  B.2   Bidraget till fristående gymnasieskolor reduceras med 1,78 % på resp programpeng, med undantag för de program som erhåller bidrag efter den s k Riksprislistan. Programpeng enligt följande tabell:

   

   

  Program Programpeng 2004 Reviderad programpeng ht-04
  Bygg-, 97 756 96 016
  Anläggning-, 147 277 144 655
  El-, 88 681 87 102
  Energi-, 97 860 96 118
  Fartyg-, 119 605 117 476
       
  Fordon-, 102 869 101 038
  Transport-, 134 753 132 354
  Naturvetenskap-, 61 251 60 161
  Propduktionstekniskt-, 103 629 101 784
  Teknik-, 86 742 85 198
       
  Rörliga bilden 105 350 103 475
  Estetiskt-, 80 425 78 993
  Estetiskt musik-, 96 602 94 882
  Handel o adm-, 63 041 61 919
  Hantverk-, 78 756 77 354
       
  Hotell o restaurang-, 80 793 79 355
  Omvårdnad-, 75 427 74 084
  Barn o fritid-, 77 868 76 482
  Samhälls-, 68 612 67 391
       
  Livsmedelsprogrammet Riksprislista Riksprislista
  Mediaprogrammet Riksprislista Riksprislista
  Naturbruksprogrammet Riksprislista Riksprislista

   

  Beslutet förklaras omedelbart justerat