Kontakt

Armin Scholler
Konstkonsulent och konstpedagog
E-post: armin.scholler@gotlandsmuseum.se

Hanna Wärff Radhe
Kultursamordnare, Skapande Skola
Telefon: 0498-26 96 51, 073-765 80 91
E-post: hanna.warff-radhe@gotland.se

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Barn i skapande på Atheneskolan i Visby (foto: Stig Hammarstedt)

Konsten och skolan

Att arbeta med kreativa lärprocesser är en viktig del i dagens skolutveckling. I konstkonsulentens uppdrag från Statens Kulturråd ligger arbetet för barn- och ungdom och samarbete med skolan främst.

"Skapande skola" finns sedan 2008. Till den satsningen lämnar konstnärer, inom alla konstområden, förslag om insatser som skolorna kan önska sig. Mer information om detta på webbsidan om Skapande skola under rubriken Bildning och utbildning och i länkar här intill.

Hör gärna av dig om du vill veta mer, har frågor eller synpunkter om arbete med konst i skolan.