Kontakt

Har du frågor om skolskjuts - kontakta:
Telefon: 0498-26 94 60 eller 26 90 00 (växel med knappval)
Telefontid: måndag-fredag klockan 7.00-17.00

E-post: skolskjuts@gotland.se

Fler kontaktuppgifter.

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Skolskjuts på Gotland 

Varje kommun är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i förskoleklass och grundskola med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionsnedsättning hos elev eller någon annan särskild omständighet. 

Alla elever som har rätt till skolskjuts ska ansöka om detta (gäller dock inte elever i särskola/anpassad grundskola samt tal- och språkklasser). Ansökan ska göras även om skolskjuts beviljats tidigare läsår. Detta gäller även resor vid växelvis boende eller skolskjuts på grund av särskilda skäl.

Skolskjuts beviljas endast till och från skolan i anslutning till start och sluttider på skoldagen. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshemmet.

Skolskjuts vid val av annan skola

Rätt till skolskjuts gäller i grunden inte elever i förskoleklass och grundskola som väljer att gå i en annan skolenhet än den där kommunen annars skulle ha placerat dem eller går i annan kommuns grundskola. Elever kan få åka med i skolskjuts i den mån plats finns och att man använder befintlig hållplats