Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Stadsfullmäktige i Visby 1970

Storkommunerna 1952-1970

År 1946 beslutade riksdagen om en genomgripande förändring av rikets kommunindelning. 

År 1946 beslutade riksdagen om en genomgripande förändring av rikets kommunindelning. Den 1 januari 1952 skedde en stor mängd sammanslagningar och Sveriges 2 281 landskommuner blev 816 storkommuner. För Gotland innebar det att 92 kommuner slogs ihop till 13: Dalhem, Fårösund, Havdhem, Hemse, Hoburg, Klintehamn, Ljugarn, Lärbro, Romakloster, Slite (köping), Stenkumla, Stånga och Tingstäde. Visby stad och Landstinget berördes inte av denna reform.
 

Kommunarkivets fotosamling. Foto Hemlin.