2004-06-23, §§ 78-113

Utskrivet från: http://www.gotland.se/15181
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2004-06-23

Register

00 Reg

Kommunfullmäktige 2004-06-23
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-21.00

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2004-07-05
Datum för anslags nedtagande: 2004-07-27