Kontakt

Patientförfrågningar

Tel: 0498-26 81 80, till sjuksköterskeexpeditionen efter kl. 11:00.

Besökstider

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Hitta hit

Visby lasarett
Hisshall C, plan 4
St Göransgatan 5
621 84 Visby
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef

Lovisa Benneck
Telefon: 0498-20 41 04
E-post: lovisa.benneck@gotland.se 

Postadress

Visby lasarett, 621 84 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ortopedavdelning C4

Antal vårdplatser: 15

Inför ditt besök hos oss till en närstående/anhörig

  • Besök sker på patientrummet för att minska risk för trängsel i korridorerna. 
  • Antalet besökare är begränsat till max två per patient åt gången.
  • Besökstid mellan klockan 15.00-19.00

På avdelningen vårdas patienter med ortopediska skador. Det kan vara både akuta och planerade operationer som vi ansvarar för.

På avdelningen arbetar olika professioner i team runt patienten och vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.