Kontakt

Patientförfrågningar
Tel: 0498-26 81 80, till sjuksköterskeexpeditionen efter kl. 11:00.

Besökstider

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Hitta hit
Visby lasarett
Hisshall C, plan 4
St Göransgatan 5
621 84 Visby
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef
Lovisa Benneck
Telefon: 0498-20 41 04
E-post: lovisa.benneck@gotland.se

Postadress
Visby lasarett, 621 84 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ortopediavdelning C4

Antal vårdplatser: 15

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

På avdelningen vårdas patienter med ortopediska skador. Det kan vara både akuta och planerade operationer som vi ansvarar för.

På avdelningen arbetar olika professioner i team runt patienten och vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.