Kontakt

Patientförfrågningar
Tel: 0498-26 81 80, till sjuksköterskeexpeditionen efter kl. 11:00.

Besökstider
Besökstid på avdelningen är mellan kl. 13.00-19.00. Tag gärna kontakt med personal innan du går in på rummet.

Hitta hit
Visby lasarett
Hisshall C, plan 4
St Göransgatan 5
621 84 Visby
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef
Lovisa Benneck
Telefon: 0498-20 41 04
E-post: lovisa.benneck@gotland.se

Postadress
Visby lasarett, 621 84 Visby

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ortopediavdelning C4

Antal vårdplatser: 15

På avdelningen vårdas patienter med ortopediska skador. Det kan vara både akuta och planerade operationer som vi ansvarar för.

På avdelningen arbetar olika professioner i team runt patienten och vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.