BUN § 42

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14540

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 42
Arbetsutskottets och Gy/vuxutskottets övriga paragrafer

Au § 43: Ändrad tid för BUNs sammanträde i september 2004
Gy/vux § 6: Redovisning av förväntade intäkter av Fartygsinriktningen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets och Gy/vuxutskottets paragrafer Au § 43 och Gy/vux § 6 godkänns