BUN § 33

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14533

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 33
Rapporter

Kerstin Blomberg, ordf i Rädda Barnen Gotland samt Anne-Marie Fransson, vice ordf i Rädda Barnen Gotland informerade om Barnkonventionen, om Barnrättsveckan hösten 2004 samt om projektet Bästa Barn-kommun

Förvaltningschef Lars Danielson rapporterade om
* aktuell ekonomisk prognos för år 2004, samt om pågående och planerade åtgärder inom BUF. (Denna planering är föremål för central facklig samverkan 2004-05-07)
* rapport från Utvecklingsavdelningen över projektet ”Attraktiv Skola” (Årsredovisning 2003)
* BUFs värdskap och deltagande i det internationella EU-finansierade projektet GEBP. Under 2004 kommer projektet bl a att hålla ett seminarium i Dublin.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna godkänns