BUN § 34

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14532

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-05-18
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-05-05

BUN § 34
Krisgrupp enligt KS beslut 2004-05-05

Kommunstyrelsen hade beslutat att ge BUN i uppdrag att inrätta en ”Krisgrupp” med uppgift att behandla frågor om ekonomiska åtgärder i syfte att uppnå ekonomisk balans år 2004.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Barn- och utbildningsnämndens beslut
    BUNs ”krisgrupp” skall utgöras av BUNs presidium samt förvaltningschefen . (Denna grupp har tidigare inrättats vid BUF att utgöra förvaltningens samrådsgrupp kring ekonomiska åtgärder och besparingar)