2004-05-04 _§§_25 - 43

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14474

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2004-05-05
Plats:
Sammanträdesrummet Visby BUD, Söderväg 2A Visby
Tid: kl 9.00 – 16.30
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell. 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Barbro Ekström-Klang
s Göran Ohlsson, §§ 25-32
s Nils Jacobsson
s Jenny Alvås, tjg ersättare
s Håkan Lindquist, tjg ersättare §§ 25-32
c Björn Dahlström, §§ 25-32
c Anna Gahnström, tjg ersättare
c Peter Melander, tjg ersättare
m Solveig Artsman
fp Nils Ronqvist, tjg ersättare
m Arne Eklund, tjg ersättare
s Carin Rosell, §§ 33-43
mp Lena Lindh, §§ 34-43
s Hans-Ola Hansson, §33


Ej tjänstgörande ersättare
s Hans-Ola Hansson, §§ 25-32
s Carin Rosell, §§ 25-32
mp Lena Lindh, §§ 25-33
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
Under § 35-36: ekonomichef Elisabeth Österdahl
Under § 32-38: plan- och försörjningschef Freddy Sirland
Under § 33: Kerstin Blomberg, Anne-Marie Fransson, RK; Bengt Blomberg, BästaBarn
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Sven-Bernhard Nilsson §§25-32, Gunnel Ahlgren §§ 33-43