2004-04-26, §§ 61-77

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14384
Kommunfullmäktige 2004-04-26
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-17.45

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2004-05-06
Datum för anslags nedtagande: 2004-05-28