Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arkiv för Måttbandet

Måttbandet användes fram till år 2016. Numera redovisas resultatsammanställningarna i analysrapporter.
 

 I MÅTTBANDET redovisades:

  • resultat av uppföljningar (enkäter, betyg m.m i förskola och grundskola)
  • elevstatistik (bl a antal elever på de olika grundskolorna)
  • viss statistik från Skolverket och jämförelsetal för Gotland
  • annan statistik och utvärderingar (förskola/grundskola)