Kontakt

Anne-Marie Karlsson
Ekonom
Telefon: 0498-26 96 64
E-post:  ann_marie.karlsson@gotland.se
Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Lotteritillstånd

Regionstyrelseförvaltningens kultur- och fritidsavdelning är den myndighet som handlägger tillstånds- och registreringsansökningar för traditionella lotterier.

Tillstånd för bingo- och roulettespel handläggs av länsstyrelsens förvaltningsenhet. Bingospel kräver alltid tillstånd.

Traditionella lotterier omfattas inte av lagstiftningen om de anordnas inom ett slutet sällskap, till exempel vid årsmötet för en förening eller vid en firmafest. Anordnas lotterier där allmänheten deltar gäller lotterilagens regler.