Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Uppsatsämnen

Det finns gott om material i kommunala arkiv. Här får Du några förslag!

1 Hur har skolan utvecklats?

Välj ut en skola. När startade den? Var låg den? Vad gjorde eleverna i skolan? Vilka ämnen läste man? Hur många elever gick i varje klass? Finns skolan kvar? Jämför med skolan i dag!    
(Källor: skolarkiv från 1826 och fram till 1990-talet; skolstyrelsernas arkiv; ritningar)

2 Vilka frågor diskuterades i kommunerna förr och vad diskuteras i dag?

Välj ut en nämnd (t ex kommunalnämnd, hälsovårdsnämnd, skolstyrelse, fritidsnämnd). Vad handlar protokollen om? Var det samma frågor då som nu? Vad har ändrats? Vad diskuterades på den tiden som man inte talar om i dag - och tvärtom? Vilka nämnder fanns då och vilka finns nu?
(Källor: protokoll och handlingar från olika nämnder från 1863 och fram till i dag)

3 Hur var fördelningen kvinnor - män i kommunens nämnder förr?

Fanns det kvinnliga styrelseledamöter på 1800-talet? Isåfall: satt de bara i vissa typer av nämnder? Finns det nämnder dit kvinnorna nådde mycket senare? Vilka? Varför? Hur ser det ut i dag? Är det någon skillnad på Gotland och övriga Sverige? 
(Källor: protokoll; statistik)

4 Granska en liten bit av kommunen (en socken, ett kvarter, ett hus) under en period!

Vad har hänt under perioden? Vad har påverkat utvecklingen? Vad tror Du om framtiden?(Källor: byggnadsnämndernas arkiv; protokoll och handlingar från andra nämnder)

5 Hur var socialvården ordnad förr?

Studera någon speciell nämnds verksamhet under en tidsperiod (t ex en fattigvårdsnämnd) eller undersök flera sociala nämnder inom ett begränsat geografiskt område (en socken). Vilka uppgifter hade den/de nämnd/-er Du valt? Vilka i samhället fick hjälp? På vilket sätt fick de hjälp? Jämför med i dag! Finns samma verksamhet kvar och isåfall i vilken form?
(Källor: protokoll och handlingar från sociala nämnder från 1863 och framåt) 
OBS.Det finns protokoll och handlingar fram till i dag, men uppgifter om enskilda personer är sekretessbelagda i 70 år.

6 Vem släckte bränder förr? Vilka böcker köpte biblioteken in? Landstinget - vad var det? Vad lärde man sig på lantbruksskolan eller folkhögskolan? Hur såg lasarettet ut förr?

Det finns gott om verksamheter som avsatt spår i kommunala arkiv och det finns stora möjligheter att studera dem och kanske jämföra med dagens samhälle.
(Källor: brandkårsarkiv; biblioteksarkiv; Gotlands läns landstings arkiv 1863-1970; lantbruksskolans och folkhögskolans arkiv; lasarettets administrativa arkiv m. m.)