Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Tips till lärare och elever

I regionarkivet finns mer än 5 km handlingar...

Kommunala arkiv är roligare än det låter! I regionarkivet finns handlingar av alla slag som på olika sätt skildrar det gotländska lokalsamhället från 1800-talet och fram till i dag. Kommunala/landstingskommunala arkiv rör frågor som ligger nära människors vardag, t.ex. utbildning, boende, kultur, fritid, hälso- och sjukvård och skulle kunna utnyttjas mer i undervisningen.

Arkiv kräver kunskap

För att informationen ska kunna utnyttjas på bästa sätt underlättar det om lärare som ska handleda sina elever vet något om arkiv i allmänhet, om regionarkivet och vårt bestånd. I samband med studiedagar kan regionarkivet erbjuda kortare utbildningspass inom området. Ta kontakt med oss i mycket god tid för att planera in studiebesök och utbildningar! Regionarkivet har sammanställt några förslag till uppsatsämnen, se länk här till höger!