Hoppa till huvudinnehållet / Skip to main content
Stäng rutan
Stäng rutan

Ring till TeleTal 020-22 11 44

TeleTal är tillgängligt för alla i landet som har tal-, röst och språksvårigheter. Samtalet är kostnadsfritt.

Information om tillgänglighet » Stäng rutan

Kontakt

Bostadsanpassning
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Bo Svensson
Bostadsingenjör
Telefon: 0498-26 92 62
E-post: bo.svensson02@gotland.se

Bibbi Eklund
Bostadsingenjör
Telefon: 0498-26 92 63
E-post: bibbi.eklund@gotland.se

Yvonne Funk
Assistent
Telefon: 0498-26 92 60
E-post: yvonne.funk@gotland.se

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Bostadsanpassning

Ansökan
Tag kontakt med Region Gotlands bostadsanpassningsenhet när du börjar planera för anpassning av din bostad. Här får du information och hjälp med ansökningshandlingar och praktiska lösningar.

Ofta behöver din ansökan kompletteras med andra handlingar. Tillsammans med ansökan bifogas ett intyg som styrker behovet av bostadsanpassning. Intyget ska vara utfärdat av arbetsterapeut, läkare eller någon annan sakkunnig.

Ansökan ställs till:
Region Gotland
Bostadsanpassningsenheten
621 81 VISBY


Vad kan bidrag ges till?

Bidrag till bostadsanpassning av permanentbostäder. Bidraget ska användas till sådant som underlättar det dagliga livet i hemmet för en person med funktionsnedsättning. Det kan handla om att förflytta sig i bostaden, sova och vila, sköta hygien, laga mat och äta samt ta sig in och ur bostaden.

Bidrag till bostadsanpassning lämnas inte om det rör sig om en tillfällig funktionsnedsättning, och det ges endast till anpassning av bostadens fasta funktioner. Det ska alltid finnas ett direkt samband mellan åtgärden och en varaktig funktionsnedsättning.

 

Vem kan ansöka?
Bidrag lämnas till enskild person vare sig man äger bostaden eller innehar den med hyres- eller bostadsrätt. För anpassning av en hyres- eller bostadsrättslägenhet krävs fastighetsägarens medgivande.


Beslut
Region Gotland beslutar om bidraget enligt Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. Beslutet går att överklaga.

 

Utbetalning
Bostadsanpassningsbidraget betalas ut när anpassningen är färdig.

Translation

This website uses Google Translate in combination with professionally translated texts on selected pages.

Google Translate will translate the entire website to the language of your choice in a matter of seconds. However, keep in mind that as the Google translation is automated the result is not going to be completely accurate.

English

Suomeksi

عربي

فارسی

ภาษาไทย

På www.gotland.se använder vi cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta surfa godkänner du att vi använder cookies. Vad är cookies?