Kontakt

Bokning
Adress: Kultur- och fritidsavdelningen, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: bokning@gotland.se

Support
Bokning- och bidragssystemet
Telefon 0498-26 96 50
Helgfri mån, ons och fre: 09:00-12:00

Pär Gustavsson
Enhetschef fritid
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg fritid
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Material

IP Skogen (idrottsplats skogen)
består av materiel som hyrs ut enligt en prioriteringsordning till:
1, Orienteringssporten
2, Skidsporten
3, Övriga registrerade föreningar. Ej privatpersoner eller företag.

Förutom IP Skogens materiel, har kultur- och fritidsavdelningen en mängd annat materiel som hyrs ut under namnet "Mobila anläggningen".

För specifikation av materielet, se avgiftslistan som finns på kultur- och fritidsavdelningens första sida.

Bokning och förfrågan
Det är samma blankett för både IP Skogen och Mobila Anläggningen. Blanketten finns i länk nederst på sidan.

Orienteringen har förtur på materielet i IP Skogen och det ansöks innan 31/12.
För sommarens evenemang söks Mobila Anläggningen innan den 31/1.

Blankett IP Skogen och mobil anläggning