Kontakt

Bokning
Adress: Kultur- och fritidsavdelningen, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: bokning@gotland.se

Support
Bokning- och bidragssystemet
Telefon 0498-26 96 50
Helgfri mån, ons och fre: 09:00-12:00

Pär Gustavsson
Enhetschef fritid
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg fritid
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Idrottshall

Idrottshallar

Region Gotland hyr ut alla gymnastiksalar och idrottshallar utanför skoltid. Sök gärna lediga tider och mer ingående information om hallarna på Interbook GO.

Gotländska föreningar registrerade hos kultur- och fritidsavdelningen hyr hallar till ett subventionerat pris.

Anläggning, storlek

Södervärn, stora hallen, 40 x 19,5 m

A7-hallen, 32 x 17,5 m
Gardahallen, 32 x 18 m
Hansahallen, 40 x 18,5 m
Hemsehallen, 36,5 x 17 m
Klintehallen, stora, 41 x 21 m
Kustparkshallen, 43 x 23 m
Solklintshallen, 40 x 25 m
Sävehallen, stora, 38,8 x 19 m
Sävehallen, nya, 25 x 12,5 m
Västerhejdehallen, 36 x 18 m

Bingan, 15 x 10 m
Dalhem, 23 x 11 m
Fole, 16 x 10 m
Fårösund, 16 x 10 m
Gråbo, 31 x 10 m 
Hansahallen, lilla, 11,5 x 8
Humlegårdsskolan, 13 x 8 m
Klinthallen, lilla, 22 x 11 m
Lyckåkerskolan, 19 x 10,5 m
Lärbro, 24 x 10 m
Norrbacka, 16 x 10 m
Roma, 19 x 10 m
Sanda, 12,5x8 m
Solberga, stora, 24 x 10 m
Solberga, lilla, 16 x 10 m
Solklintshallen, lilla, 13,5 x 10
S:t Hans, stora, 24 x 10 m
S:t Hans, lilla, 20 x 10 m

Stenkyrka, 19 x 8 m
Sävehallen, lilla, 25 x 12 m
Södervärnshallen, lilla, 27 x 9 m
Terra Nova, 12 x 8 m
Tjelvar, 17 x 9 m
Väskinde, 16 x 10 m
Öja, 16 x 10 m

Hitta direkt