Kontakt

Bokning
Adress: Kultur- och fritidsavdelningen, Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: bokning@gotland.se

Support
Bokning- och bidragssystemet
Telefon 0498-26 96 50
Helgfri mån, ons och fre: 09:00-12:00

Pär Gustavsson
Enhetschef fritid
Telefon: 0498-26 96 45
E-post: par.gustavsson@gotland.se

Per Wallstedt
Strateg fritid
Telefon: 0498-26 96 31
E-post: per.wallstedt@gotland.se

 

Vaktmästare hallar och utrustning
Telefon: 0704-47 74 50

Vaktmästare Gutavallen och Visby Ishall
Telefon: 0498-26 98 09 (Gutavallen), 0498-26 98 10 (Ishallen)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Idrottsplatser och fotbollsplaner

Region Gotland hyr ut idrottsplatser samt gräs- och konstgräsplaner utanför skoltid.

Snöröjning konstgräs

Region Gotlands konstgräsplaner snöröjs dagtid på vardagar fram till kl. 16.00. Vid snö på planerna är det inte tillåtet att bedriva träningsverksamhet.

Konstgräsplanerna snöröjs dagligen innan klockan 16:00 på vardagar. Ingen snöröjning sker på helgerna innan vecka 10, 2024.

Om det är snö på konstgräsplanen efter klockan 16:00 eller på helgerna är det inte tillåtet att träna på planen. Det beror på att snön packas ner, fryser till och kan då skada planen.

Idrottsplatser och fotbollsplaner

Sök gärna lediga tider och mer ingående information under rubriken Boka anläggning.
Mer om Boka anläggning >>>

Gotländska föreningar registrerade hos kultur- och fritid hyr idrottsanläggningar till ett subventionerat pris.
 

IDROTTSPLATS/FOTBOLLSPLAN
Gutavallen

FOTBOLLSPLANER - GRÄS
A7-plan
Rävhagen 1st 9-11-plan

Rävhagen 1st 9-plan
Rävhagen 3 st 7-plan
Rävhagen 3 st 5-plan

FOTBOLLSPLANER - KONSTGRÄS
Säve konstgräs
Visborgsvallen
Hemse
Slite

 

Hitta direkt