BUN § 21

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14025

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-03-31

BUN § 21
Gymnasieskolans utbildningsutbud och budget 2005

Budgetäskandet för den kommunala gymnasieskolan i Visby bygger på en ökad elevtillströmning och en prognos av hur eleverna fördelar sig på skolor och program. Med tanke på att utbildningsutbudet och intagningsplatser hösten 2004 bestämmer organisation och budget 2005 samt att det är långa ledtider för de förändringar som skall genomföras behöver vissa åtgärder genomföras ht 2004 .

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. 1. Utifrån att så få sökande finns till dansinriktningen startas ingen grupp med denna inriktning hösten 2004, om antalet intagna inte uppgår till minst 10 elever efter elevernas val i maj.
    2. Miljöinriktningen på Naturvetenskapsprogrammet utgår från gymnasieskolans utbud fr o m hösten 2004.
    3. Förvaltningen ges i uppdrag att se över Naturvetenskapsprogrammets programpeng och återkomma med förslag.