BUN § 23

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14023

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-04-21
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-03-31

BUN § 23
Arbetsutskottets övriga paragrafer

Arbetsutskottets övriga paragrafer
Au § 13 Investeringar 2004, förskola på A7-området (delegationsbeslut)
Au § 14 Inför budgetberedningen 2004-03-17--18
Au § 15 Christopher Polhemsgymnasiets ekonomi 2003 och 2004
Au § 16 Översyn av kostorganisationen
Au § 17 Fritidsverksamheten i Vibble
Au § 18 Statsbidrag till personalförstärkningar (Wärnerssonpengar)
Au § 19 Ekonomiskt s k Krispaket, BUF-staben ( jfr Au § 28)
Au § 20 Rapporter
Au § 23 Statsbidrag till personalförstärkningar (Wärnerssonpengar)
(delegationsbeslut)
Au § 28 Au § 28 Ekonomiskt krispaket, tillsättning av tjänster inom BUF central förvaltning

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut godkänns