2004-03-31 _ §§_ 16 - 24

Utskrivet från: http://www.gotland.se/14020

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2004-03-31
Plats:
Sammanträdesrummet Visby BUD, Söderväg 2A Visby
Tid: kl 9.00 – 17.45
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell. 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Barbro Ekström-Klang
s Göran Ohlsson
s Nils Jacobsson
s Ylva Simander
s Håkan Lindquist, tjg ersättare
c Björn Dahlström
c Anna Gahnström, tjg ersättare § 16
c Peter Melander, tjg ersättare §§ 17-24
m Solveig Artsman
fp Jan Lindell
m Arne Eklund, tjg ersättare

Ej tjänstgörande ersättare
s Jenny Alvås
s Carin Rosell
kd Nils Ronqvist
v Carina Flodman-Andersson
c Anna Gahnström, §§ 17-24
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
Under § 16:
ekonomichef Elisabeth Österdah
controller Annika Eriksson
plan- och försörjningschef Freddy Sirland
rektorerna Anna-Lena Ahnell, Christer Söderström, Gudrun Lindbom, Tina Löttiger, Örjan Grimlund, N-G Gottlander, Monica Eriksson, Gunnar Smitterberg Under § 17:
ekonomichef Elisabeth Österdahl
plan- och försörjningschef Freddy Sirland
controller Annika Eriksson
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren