2004-03-22, §§ 34-60

Utskrivet från: http://www.gotland.se/13775
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2004-03-22

Register

Register

Kommunfullmäktige 2004-03-22
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-17.30

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2004-03-31
Datum för anslags nedtagande: 2004-04-22