Kontakt

Kontakta kundtjänst (formulär)

Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgallén 19
Postadress: 621 81 VISBY
Telefon: 0498-26 90 00
telefontid måndag-fredag 07.00-17.00
E-post: kundtjanst.teknikforvaltningen@gotland.se

Slamtömning
Beställning av slamtömning, kontakta kundtjänst (se ovan).
Om AKUT tömning önskas

Felanmälan vatten och avlopp
Vid fel på gata eller vatten- och avloppsledning i gata, ring växeln tel 0498-269000. Efter växelns stängning ring SOS alarm tel 0498-209030.

Chatt
Vår chatt är öppen helgfria vardagar 07.00-17.00.
I chatten kan du få svar på enklare frågor av våra kundtjänstmedarbetare.
Undvik att nämna känsliga personuppgifter i chatten.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Återvinning och källsortering

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling av tidningar och förpackningar av papper, plast, glas och metall på Gotland. För hushållen på Gotland innebär det att förpackningar och tidningar ska lämnas vid någon av de återvinningsstationer (ÅVS) som FTI etablerat på Gotland. På FTI:s hemsida finns aktuell information om insamlingen av förpackningar och tidningar på Gotland. I de flesta flerbostadsfastigheter finns dessutom behållare för insamling av sorterade förpackningar och tidningar.

En kortfattad beskrivning av hur du enkelt lämnar dina källsorterade förpackningar, tidningar och uttjänta produkter med producentansvar från ditt hushåll:

  • Tidningar - lämnas på en återvinningsstation 
  • Pappersförpackningar - lämnas på en återvinningsstation 
  • Wellpapp - sorteras med pappersförpackningar. Wellpapp kan även lämnas separat på Visby återvinningscentral.
  • Metallförpackningar - lämnas på en återvinningsstation
  • Plastförpackningar - lämnas på en återvinningsstation
  • Glasförpackningar - lämnas på en återvinningsstation eller behållare (glasigloo) vid  livsmedelsbutik
  • PET-flaskor, returburkar med pant - lämnas till butik eller på Visby återvinningscentral (läs mer om PantaMera Express)
  • Elavfall och batterier - elektriska produkter (produkter med sladd eller batteri), ljuskällor och batterier lämnas på en återvinningscentral eller i butik som säljer elektriska produkter
  • Läkemedel - oavsett var man inhandlat sina läkemedel tar alla apotek emot överblivna läkemedel
  • Bildäck - lämnas till däckverkstad eller återförsäljare, oavsett om man köper nya däck eller inte

Förpackningar och tidningar kan dessutom lämnas vid någon av de sju återvinningscentralerna som finns runtom på ön.

Läs mer om källsortering och återvinning i Region Gotlands källsorteringsguide.