Kontakt

Anna Levin
Barnhälsovårdsöverläkare
E-post: anna.levin@gotland.se

Maja Berling
Mödra- och barnhälsovårdspsykolog
E-post: maja.berling@gotland.se

Yvonne Shatohin
Samordnare Barnhälsovården
E-post: yvonne.shatohin@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild på två barn som öppnar var sitt fönster

Välkommen till Barnhälsovården

Målgrupp: Ålder 0-6 år.

Barnavårdscentralen, BVC, har mottagningar i Hemse, Slite och Visby.

Kontaktuppgift till respektive enhet finner du via länkarna till mottagningarna längst ner på denna hemsida.

Kommer du att vara med ditt spädbarn på Gotland i sommar och behöver Barnhälsovård? (Länk till 1177.se)

AKTUELL INFO MED ANLEDNING AV CORONA:

  • I nuläget gäller att om du insjuknat med feber, hosta eller andnöd/andfåddhet utan känd orsak RING din vårdcentral eller 1177 för rådgivning. De bedömer ifall du behöver vård eller provtagning och guidar dig i så fall vart du skall bege dig.
  • Om du misstänker att du är sjuk eller smittad så gå inte till vårdcentralen eller akutmottagningen, i så fall ökar risken att du smittar andra. Ring vårdguiden 1177 istället.

Vi arbetar för att:

  • Stödja föräldrar i ett aktivt föräldraskap
  • Upptäcka och förebygga fysisk och psykisk ohälsa hos barn
  • Uppmärksamma och förebygga risker för barn i närmiljö och samhälle

Välkomna!

Om oss

Barnavårdscentralen, BVC, erbjuder hälsoundersökningar och vaccinationer för barn upp till skolåldern.

På BVC träffar du BHV-sjuksköterskor och barnläkare (från Barn- och Ungdomsmedicinska mottagningen),  samt vid behov även psykolog.

Som förälder kan man få råd om samspel, barnets utveckling, beteenden och sjukdomar. Här får man också råd och stöd i föräldraskapet. Det går bra att fråga om det mesta, från oro kring barnets hälsa till hur man kan förhålla sig till olika vardagsproblem.

Vi har ett nära samarbete med förskolorna i regionen, samt vid behov även andra verksamheter som riktar sig till barn i dessa åldrar.

Alla barnfamiljer i Sverige erbjuds denna förebyggande hälsovård, som är kostnadsfri och frivillig. Du som förälder tar själv en första kontakt med BVC på din ort, vid barnets födsel eller byte av bostadsort.

Om du eller ditt barn har symptom med feber, snuva eller hosta så gå inte till din BVC, i så fall ökar risken att du smittar andra. Hör av dig till din BHV-sjuksköterska och boka om din tid! Det gäller även inplanerade hembesök från BVC.

Behöver du råd eller har frågor om din infektion - kontakta 1177!

Länk till info om hur du söker vård på Gotland (1177 Vårdguiden)