2004-02-16, §§ 1-33

Utskrivet från: http://www.gotland.se/13305
Regionfullmäktige
Protokoll från sammanträde 2004-02-16

Register

Register

Kommunfullmäktige 2004-02-16
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: Kl. 13.00-18.30

Anslag/Bevis
Datum för anslags uppsättande: 2004-02-26
Datum för anslags nedtagande: 2003-03-19