BUN § 1. Överföring av resultat 2003-2004

Utskrivet från: http://www.gotland.se/13288

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 1.
Överföring av resultat 2003-2004

(BUN §2003/104)
BUN hade vid sitt sammanträde 2003-12-17 bl a behandlat frågan om hur ekonomiska avvikelser skulle behandlas inom förvaltningen. BUN beslöt bl a följande:
…
3. ÖVERFÖRING AV RESULTAT VID ÅRSBOKSLUT
Om eventuell avvikelse kvarstår för skolområdet vid årsbokslutet, skall särskild utredning angående överföring av resultat göras. FC tillsammans med RMO utreder avvikelserna som ev skall överföras. Därefter formulerar FC ett samlat förslag för hela BUF, som sedan behandlas av BUN. BUNs beslut syftar till att fastställa hur avvikelsen skall påverka nästkommande år.
Eventuell överföring av underskott resp överskott preciseras i beslutet.

Av preciserat överskott överförs 10 %, dock högst 50 000.

Såväl över-, som underskott regleras mot nästkommande års ekonomiska ram.

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Ärendet återremitteras.