BUN § 2. Investeringar 2004

Utskrivet från: http://www.gotland.se/13287

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 2.
Investeringar 2004

(BUN §2003/97)
BUN beslöt vid sammanträdet 2003-12-17 bl a följande:

Investeringsbudget.
1. BUN avsätter följande medel för investeringar 2004:

a. Lännaskolan 9,0 mkr
b. Endre skola (Avslutas Vt –05) 3,0 mkr
c. Förskolor (behandlas i jan 2004)
d. Öja förskola ; Alt D 3,4 mkr
f. Endre förskola (Tillbyggnad 1 avd) 2,0 mkr
g. Fole förskola (Tillbyggnad 1 avd) 3,0 mkr
h. Verksamhetsanpassningar förskolor i Visby och Fårösund samt särskolan 1, 4 mkr
i. Anpassningar / byggnation av bl a Christopher Polhemsgymnasiet 4,9 mkr

2. BUN hemställer att TN genomför upphandling av byggnation av förskola på f d A7-området (3 avd) under förutsättning att TN kan påvisa att lokalkostnaderna inte avviker i förhållande till om kommunen genomför byggnationen i egen regi.

3. övriga delar av investeringsbudgeten 2004 skall behandlas vid arbetsutskottets sammanträde i januari 2004 (beslut i BUN februari 2004)

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. 1. BUN fastställer följande komplettering till BUNs § 2003/97):
    Länk till tabell>>>

    2. BUN delegerar till arbetsutskottet att vid au-sammanträdet 2004-03-03 fatta beslut angående förskola på f d A7-området.