BUN § 12. Arbetsutskottets och gymnasie/vuxenutbildningsutskottets övriga paragrafer

Utskrivet från: http://www.gotland.se/13277

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2004-02-26
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2004-02-18

BUN § 12.
Arbetsutskottets och gymnasie/vuxenutbildningsutskottets övriga paragrafer

Arbetsutskottets beslut Au § 6 samt Gy/vux §§ 1 och 4 godkänns

Barn- och utbildingsnämndens beslut

  1. Arbetsutskottets beslut Au § 6 samt Gy/vux §§ 1 och 4 godkänns