2004-02-18 _§§_ 1 - 15

Utskrivet från: http://www.gotland.se/13271

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomson
Sidan uppdaterad: 2022-01-18
Barn- och utbildningsnämnden 2004-02-18
Plats:
Kräklingbo skola
Tid: 09.00 - 18.30
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell. 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Håkan Lindquist, tjg ersättare
s Göran Ohlsson
s Nils Jacobsson
s Ylva Simander
s Mona Magnusson
c Björn Dahlström
c Anna Gahnström, tjg ersättare
m Solveig Artsman
fp Jan Lindell
m Rolf Öström, §§ 1-13
m Arne Eklund, tjg ersättare §§ 14-15

Ej tjänstgörande ersättare
s Hans-Ola Hansson
mp Lena Lind
kd Nils Ronqvist
v Carina Flodman-Andersson
m Arne Eklund, §§ 1-13
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
Elisabeth Österdahl, Alf Nilsson, Freddy Sirland

Under § 9: Projektledare Hans Prans, läraren Ros-Marie Lindby

Under § 14: Personalchef Bo Stenbom, controller Jimmy Söderström samt rektorerna Bisse Carlsson, Tina Löttiger, Jan Wahlén, N-G Gottlander, Diana Duckert, Christer Söderström, Lars Åkerlund, Monica Eriksson, Gunnar Smitterberg, Margareta Zetterström, Gertrud Claesson, Hans-Åke Norrby Jan Wallner

För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren