Kontakt

Regionstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby

Ordförande
Mats-Ola Rödén(L)
Telefon: 070-447 91 47
E-post: mats-ola.roden01@gotland.se

Samordnare
Elin Lööf
Telefon: 0498-26 90 10
E-post: elin.loof@gotland.se

 

 

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Ledamöter i tillgänglighetsrådet för personer med funktionsnedsättning

Ordförande Mats-Ola Rödén(L).

Ersättare Bibbi Olsson(C).

De organisationer på Gotland med betalande medlemmar som tillhör en rikssammanslutning, skall beredas representation i representantgruppen för Region Gotlands tillgänglighetsråd. I representantgruppen är Lena Nilsdotter Törner ordförande.

Vid ny mandatperiod väljs nya ledamöter och ersättare till tillgänglighetsrådet. Mandatperioden följer kommunal- och riksdagsvalet. Organisationerna har möjlighet att ge namnförslag på en ledamot och en ersättare till representantgruppen som i sin tur utser sju ledamöter och sju ersättare som tillsammans med Region Gotlands representanter utgör tillgänglighetsrådet.

 

Tillgänglighetsrådets ledamöter 2019-2022

 • Lena Nilsdotter Törner, Mag och tarmsjukas förening
 • Gösta Karlsson, Synskadades riksförbund Gotland, SRF
 • Cathrin Bergström, Föreningen utvecklingsstörda barn, FUB
 • Lars-Gösta Lövkvist, Föreningen Hjärt Lung Gotland
 • Roland Sundelin, Neuroförbundet Martallen
 • Margareta Palmedal, Astma och Allergiföreningen
 • Göran Löfqvist, Reumatikerdistriktet Gotland

Ersättare:

 • Anna-Lena Svensson, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet, DHR
 • Maud Åkesson, Synskadades riksförbund Gotland, SRF
 • Karl-Gustav Jansson, Reumatikerdistriktet Gotland
 • Yvonne Larsson, Bröstcancerföreningen Rosa
 • Hans E Andersson, Strokeföreningen
 • Eivor Pettersson, Föreningen utvecklingsstörda barn, FUB
 • Bo Larsson, Neuroförbundet Martallen