Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Skapande barn på Atheneskolan i Visby. (foto: Stig Hammarstedt)

Barn- och unga

Region Gotland arbetar ur perspektivet barn och unga. Barn och unga är den prioriterade målgruppen för all verksamhet på kultur- och fritidsområdet. 

Politiker och tjänstemän har fått utbildning i Barnkonventionen och alla frågor ska ha filtrerats genom barnperspektivet. 

I alla kultur- och fritidsavdelningens verksamhetsområden finns barnperspektivet med och innehåller många aktiviteter för barn och unga.