Kontakt

Patientförfrågningar
Tel: 0498-26 81 60, för anhöriga.

Besökstid: Vi har inga fasta tider för besök på vår avdelning.

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Hitta hit
Hisshall A, plan 3
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef
Monica Stuxberg
Tel: 0498-20 43 58 (gäller inte för patientärenden)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Onkologavdelningen A3

Antal vårdplatser: 10

Inför ditt besök hos oss till en närstående/anhörig

  • Besök sker på patientrummet för att minska risk för trängsel i korridorerna. 
  • Antalet besökare är begränsat till max två per patient åt gången.
  • Besökstid:  Vi har inga fasta tider för besök på vår avdelning.

Onkologavdelningen har 10 vårdplatser för vuxna patienter med diagnostiserad cancer inom alla specialiteter. Avdelningen fungerar också som en palliativ slutenvårdsenhet för våra patientgrupper

Vi arbetar i team utifrån helhetsperspektiv och där ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator.

Avdelningen arbetar i nära samverkan med onkologmottagningen och hematologmottagningen med tillhörande dagsjukvård.

Läs mer om cancer