Kontakt

Patientförfrågningar
Tel: 0498-26 81 60, för anhöriga.

Besökstid:
Fri besökstid. Ta gärna kontakt med personal innan du går in på rummet.

Hitta hit
Hisshall A, plan 3
På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.

Enhetschef
Monica Stuxberg
Tel: 0498-20 43 58 (gäller inte för patientärenden)

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Onkologavdelningen A3

Antal vårdplatser: 10

Onkologavdelningen har 10 vårdplatser för vuxna patienter med diagnostiserad cancer inom alla specialiteter. Avdelningen fungerar också som en palliativ slutenvårdsenhet för våra patientgrupper

Vi arbetar i team utifrån helhetsperspektiv och där ingår läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator.

Avdelningen arbetar i nära samverkan med onkologmottagningen och hematologmottagningen med tillhörande dagsjukvård.