Kontakt

Regionarkivet
Besöksadress: Arkivcentrum Gotland, Broväg 27, 621 81 Visby
Telefon: 0498-26 93 93
E-post: regionarkivet@gotland.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Arkivcentrum Gotland

Den stora flytten från Hästgatan 10 där dåvarande kommunarkivet huserade, till Arkivcentrum Gotland på Broväg 27 genomfördes i maj 2008. Även Landsarkivet i Visby flyttade in på Broväg under samma period.
 

Flytten av över 4 km arkivhandlingar, kontor och bokbinderi tog ca 3 veckor att genomföra.