Kontakt

Telefon: 0498-26 80 03. Se kontaktinformation på 1177.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Infektionsmottagningen

Hitta till mottagningen

Följ gul markering från huvudentrén till hisshall A. Gå eller tag hissen en våning ner till plan 2.