Kontakt

Telefon: 0498-26 80 03. Se kontaktinformation på 1177.se

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Infektionsmottagningen

Välkommen till mottagningen på Visby lasarett.

Hitta till oss på Visby lasarett

Följ gul markering från huvudentrén till hisshall A. Gå eller tag hissen en våning ner till plan 2.

Viktig information inför ditt besök inom sjukvården

  • Besök inte sjukvården vid symtom på covid-19 
  • Tvätta händerna noggrant eller använd handdesinfektion inför besöket
  • Hålla avstånd till andra för att minska risken för smittspridning
  • Munskydd för patienter och besökare rekommenderas i öppenvård och vård- och omsorgslokaler.
Så använder du munskydd

Länk till film från 1177 Vårdguiden om hur du använder munskydd.