Kontakt

Patientförfrågningar
Telefon 0498-26 82 60, till sjuksköterskeexpeditionen efter klockan 14:00

Besökstider

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Besöksadress
Visby lasarett
Hisshall A, plan 2
S:t Göransgatan 5, Visby

På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.
 
Enhetschef
Karin Gustafson
Telefon: 0498- 26 82 50
E-post: karin.gustafson@gotland.se 

Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Infektions- och lungmedicinavdelning A2

Antal vårdplatser14

Inför ditt besök hos oss till en närstående/anhörig

  • Besök sker på patientrummet för att minska risk för trängsel i korridorerna. 
  • Antalet besökare är begränsat till max två per patient åt gången.
  • Besökstid mellan klockan 15.00-19.00 alla dagar i veckan.

Om oss

På avdelningen vårdas patienter med infektions och lungsjukdomar.

På avdelningen arbetar olika professioner i team runt patienten. Vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.
Bild på gammal inhalationsapparat

Bilden föreställer en gammal inhalationsapparat.