Kontakt

Patientförfrågningar
Telefon 0498-26 82 60, till sjuksköterskeexpeditionen efter klockan 14:00

Besökstider
Besökstid på avdelningen är mellan kl.13-19. Ta gärna kontakt med personal innan du går in på rummet.

Besöksadress
Visby lasarett
Hisshall A, plan 2
S:t Göransgatan 5, Visby

På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.
 
Enhetschef
Helén Jakobsson
Telefon: 0498- 26 82 50
E-post: helen.jakobsson@gotland.se

 

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från infektions- och lungmedicinsavdelningen på Visby lasarett

Infektions- och lungmedicinavdelningen A2

Antal vårdplatser14

Om oss
På avdelningen vårdas patienter med infektions och lungsjukdomar.

På avdelningen arbetar olika professioner i team runt patienten. Vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.
Bild på gammal inhalationsapparat

Bilden föreställer en gammal inhalationsapparat.