Kontakt

Patientförfrågningar
Telefon 0498-26 82 60, till sjuksköterskeexpeditionen efter klockan 14:00

Besökstider

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Besöksadress
Visby lasarett
Hisshall A, plan 2
S:t Göransgatan 5, Visby

På Visby lasarett står bokstäverna A, B, C för de olika trapphusen/hisshallarna och siffran 2, 3 och 4 står för våningarna.
 
Enhetschef
Karin Gustafson
Telefon: 0498- 26 82 50
E-post: karin.gustafson@gotland.se 

Observera att du aldrig ska skicka e-post med känslig information till oss. E-post lämpar sig bäst för frågor av allmän karaktär. Eftersom sekretess inte kan garanteras rekommenderar vi dig att kontakta oss via behandlingsplattformen (om du är i behandling) eller telefon.

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter
Bild från infektions- och lungmedicinsavdelningen på Visby lasarett

Infektions- och lungmedicinavdelning A2

Antal vårdplatser14

Råd inför ditt besök på en vårdavdelning på Visby lasarett

Länk till viktig information när du planerar besöka en närstående på en vårdavdelning

Om oss

På avdelningen vårdas patienter med infektions och lungsjukdomar.

På avdelningen arbetar olika professioner i team runt patienten. Vården och omsorgen ges i samråd och med respekt för patientens självbestämmande och integritet.
Bild på gammal inhalationsapparat

Bilden föreställer en gammal inhalationsapparat.