Kontakt

Kollektivtrafikenheten
Teknikförvaltningen
Besöksadress: Visborgsallén 19, 621 81 Visby
E-post: info@gotlandskollektivtrafik.se

Kundtjänst
Telefon: 0498-20 49 00
Telefontid: vardagar kl. 05.00-02.00, helg kl. 06.00-02.00

Visby busstation
Besöksadress: Kung Magnus väg 1, 621 45 Visby

Upplysning om busstider
ResRobot

Region Gotland
Reception och regionupplysning
Visborgsallén 19
621 81  Visby
Telefon: 0498-26 90 00
E-post: regiongotland@gotland.se Lämna dina synpunkter

Avgiftsfria bussresor för ungdomar

Med Bussiga kortet kan ungdomar som är folkbokförda på Gotland åka avgiftsfritt i landsbygdstrafiken.

Vilka allmänna regler gäller för Bussiga kortet?

Bussiga kortet gäller för barn och ungdomar folkbokförda på Gotland till och med den 30 juni det år man fyller 20 år. Kortet berättigar till avgiftsfria resor på landsbygden på Gotland under hela året, dock inte för resor i stadstrafik samt närtrafiken.

Ungdomar under 20 år som har bussiga kortet och färdtjänsttillstånd med rätt till ledsagare betalar ingen avgift för ledsagaren.

Bussiga kortet gäller året runt i mån av plats. För bussar som normalt inte förstärks kan de resande som reser avgiftsfritt hänvisas till senare tur, om ny avgång sker inom 2 timmar enligt turlista.

Kortet är en värdehandling och ska vara påskrivet. Utan kort betalas avgift enligt gällande taxa.

Du som vill ha ett kort och är folkbokförd på Gotland, ansök via länken nedan eller ta kontakt med teknikförvaltningen.

Du som tappat bort ditt bussiga kort kan vända dig till busstationen där du kan hämta ut ett nytt mot en avgift på 100 kronor. För att du ska kunna få ett nytt kort måste du kunna uppge namn och personnummer. Kort kan också beställas från teknikförvaltningen till en kostnad av 100 kronor.

Är du vårdnadshavare till ett barn med skyddade personuppgifter?

Vänligen använd inte vare sig ansökningsblanketten eller e-tjänsten. Ring i stället vår kundtjänst på telefon 0498-26 90 00 för att få mer information.