BUN § 98

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12398

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 98
Preliminär organisation, gymnasieskola och vuxenutbildning lå 2004/05

Dnr 2003/122-64

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer preliminär organisation för läsåret 2004/05 enligt följande:

    Länk till tabell "BUN fastställer preliminär organisation för läsåret 2004/05"