BUN § 101

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12395

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2008-05-06
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 101
Justering av maxtaxan

Dnr 2003/044-04
Riksdagen har beslutat höja den högsta avgiften inom maxtaxan enligt följande tabell:
Förskoleverksamhet
           Maxtaxa 2003      Höjning      Maxtaxa 2004
Barn 1          1 140 kr         +120 kr              1 260 kr
Barn 2             760 kr            +80 kr               840 kr
Barn 3             380 kr            +40 kr               420 kr
Skolbarnsomsorg
Barn 1             760 kr            +80 kr               840 kr
Barn 2             380 kr            +40 kr               420 kr
Barn 3             380 kr            +40 kr               420 kr

Den av riksdagen beslutade höjda högsta avgiften ger kommunen rätt att kompensera avgiftsinkomsten på grund av det sänkta särskilda statsbidraget för maxtaxan. Inkomsttaket höjs från 38000 kr/mån till 42000 kr/mån från och med 2004-01-01

Kommunfullmäktige beslöt 2003-11-24 att medge BUN att fortlöpande anpassa avgifterna i maxtaxan inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt ändringar i statliga beslut.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN fastställer taxan för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt ovanstående tabell.

    Beslutet förklarades omedelbart justerat