BUN § 102

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12394

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 102
Ansökan om förskoleverksamhet, Orionskolan

Dnr 2003/117-88
Ordföranden i Stiftelsen Orionskolan Katja Nilmalm har i skrivelse 2003-11-25 ansökt om att få starta förskoleverksamhet enligt följande:

…Orionskolan ansöker från vårterminen 2004, om att få starta och bedriva förskoleverksamhet för barn mellan 2 och 5 år. Verksamheten planeras att omfatta max 16 heltidsplatser. Detta passar bra nu, då allmän förskola för 4-6 åringar nu införts samtidigt som det är brist på förskoleplatser. Verksamheten ar planerad att inrymmas i tillfällliga lokalerna i på Orionskolans tomt på Artillerigatan 8, med möjlighet att utnyttja lekplats och gemensamma utrymmen i skolbyggnaden,
t ex matsal.

Vi har för närvarande en förskoleklass för 6-åringar om f n 5 platser som bedrivs i skolans regi.

Verksamheten är på intet sätt i konkurrens med Karlavagnens Waldorfförskola, utan ett komplement. Vi har redan sedan tidigare år framfört till bland andra kommunalrådena Nypelius och Klintbom, att vi behöver ett större elevunderlag än det nuvarande från Waldorfförskolor för att vi långsiktigt skall kunna bedriva en friskola med Waldorfpedagogik.
…

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland meddelar att behoven i Visby i första hand omfattar barn från 1-2 år. Barn i åldrarna 3-4 år bedöms klaras med nuvarande resurser.

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. BUN medger att Orionskolan får bedriva förskoleverksamhet med 16 heltidsplatser fr o m 2004-01-01 i enlighet med skollag, läroplan m m, under förutsättning att verksamheten i likhet med kommunens egen verksamhet omfattar barn i åldern 1-5 år. En förutsättning är också att erforderliga tillstånd erhålles från Arbetsmiljöverket, byggnadsnämnd m fl.