BUN § 107

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12389

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 107
Rapporter

Förvaltningschef Lars Danielson rapporterade om
- KFN:s beslut ang bibliotek och fritidsgård i Slite
- Kretsloppshuset vid Klinteskolan
- Förekomst av skolpliktsärenden och socialanmälningar
- överläggningar med Förvaltningschef Lena Gustafsson, GVO

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland rapporterade om
- aktuell kösituation och volymtimtal inom förskoleverksamheten

BUNs ordf Brittis Benzler rapporterade om
- den s k ”Idrottsmiljarden”, ett samverkansprojekt mellan skola och idrottsrörelsen

Barn- och utbildningsnämndens beslut

  1. Rapporterna läggs till handlingarna