BUN § 110

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12386

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidansvarig: Barbro Thomsson
Sidan uppdaterad: 2004-01-08
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Barn- och utbildningsnämnden
2003-12-17

BUN § 110
Tack för det gångna året

Ordföranden Brittis Benzler framförde sitt tack till nämndens ledamöter och ersättare, till barn- och utbildningsförvaltningens personal och till fackliga representanter för ett stort engagemang och ett gott samarbete under det gångna verksamhetsåret.

Vice ordförande Eric Martell framförde ett tack till ordföranden från nämndens ledamöters för ett gott och konstruktivt nämndarbete under det gångna året.

Avslutningsvis tillönskades alla en GOD JUL och GOTT NYTT ÅR