2003-12-17 _§§_ 97 - 110

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12384

Barn- och utbildningsnämndens protokoll

Sidan uppdaterad: 2022-01-19
Barn- och utbildningsnämnden 2003-12-17
Plats:
Sammanträdesrummet Visby BUD, Söderväg 2A Visby

Tid: kl 9.00 – 15.00
Närvaro
Beslutande
v Brittis Benzler, ordf
s Eric Martell. 1: v ordf
c Gösta Hult, 2:e v ordf
s Barbro Ekström-Klang
s Göran Ohlsson
s Nils Jacobsson
s Ylva Simander
s Håkan Lindquist, tjg ersättare
c Björn Dahlström
c Ursula Jacobsson
m Solveig Artsman
m Arne Eklund, tjg ersättare
fp Jan Lindell

Ej tjänstgörande ersättare
s Jenny Alvås
c Peter Melander
mp Lena Lind
kd Nils Ronqvist
v Carina Flodman-Andersson
Övriga närvarande
Förvaltningschef Lars Danielson
Per Westholm, sekreterare
Under §§ 97-100: Elisabeth Österdahl, Alf Nilsson
Under §§ 97, 107: Freddy Sirland
För LR: Sverker Lanner
För Lärarförbundet: Gunnel Ahlgren