2003-12-15, §§ 221-242

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12254
Kommunfullmäktige 2003-12-15
Plats:
Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby
Tid: kl. 13.00-18.00

Anslag/Bevis
Datum för anslagets uppsättande: 2003-12-22
Datum för anslagets nedtagande: 2004-01-13