Närvaro

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12076
Sidan uppdaterad: 2003-12-11

Beslutande ledamöter


Claes-Göran Nilsson (s)
Lilian Edwards (m)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Roy Hansson (m)
Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201)
Hans Klintbom (c)
Barbro Ronsten (c)
Inger Harlevi (m), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201)
Lena Celion (m), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201)
Göran Örtbrant (m)
Björn Jansson (s)
Hans-Erik Svensson (s)
Christer Engelhardt (s), (kl. 13.00-19.15, §§ 192-206)
Carina Grönhagen (s)
Lilian Virgin (s)
Per-Olof Jacobsson (c)
Pär Stenegärd (c)
Torsten Gislestam (c)
Gösta Hult (c)
Ylva Simander (s)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s), (kl. 14.20-20.45, §§ 194-219)
Gerty Holmstedt (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219)
Maria Ahlsten (c)
Birgitta Eriksson (m), (kl. 13.00-15.40, §§ 192-199)
Margareta Benneck (m), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201)
Lena Palmborg-Karlsson (s)
Anna Enström (s), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201)
Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christer Mattsson (c)
Eva Gahnström (c))
Solveig Artsman (m)
Göte Dygéus (m)
Hans-Åke Norrby (mp), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201)
Roland Olofsson (s)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201)
Per-Åke Ekelöf (s)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp)
Mats E:son Hjorth (kd), (kl. 13.00-16.50, §§ 192-delvis 199)
Heidi Plisch (mp), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201)
Leif Dahlby (s)
Per-Erik And (s)
Torgny Landin (s), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201)
Brittis Benzler (v)
Jennie Andersson (v)
Gunnar Tinge (fp)
Yngve Andersson (kd)
Rut Smeds (kd)
Ann Enström (mp), (kl. 14.20-20.45, §§ 194-219)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Roland Norbäck (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201)
Bodil Rosengren (v)
Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v)

Tjänstgörande ersättare


Evert Bäckström (s), (för Ingibjörg Sigurdsdottir)

Birgitta Johansson (s), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Åke Svensson)

Lena Simonson (m), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Inger Harlevi)

Mikael Ericsson (m), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Lena Celion)

Iwan Anderzon (m),  (för Håkan Onsjö)

Juan José Cassis (s), (kl. 13.00-14.20, §§ 192-193, för Anna Wickström)

Sven-Åke Malmberg (s), (för Somar Al Naher)

Åsa Larsson (c), (kl. 13.00-18.40, §§ 192-201 för Stefan Nypelius)

Per-Anders Croon (m), (kl. 15.40-18.40, §§ 200-201, för Birgitta Eriksson)

Lars-Erik Benneck (m), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Margareta Benneck)

Carin Rosell (s), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Anna Enström)

Wera Svensson (s), (för Christian Hammarström)

Britt Ronsten (mp), (kl. 13.00-14.20, §§ 192-193, för Ann Enström och kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Hans-Åke Norrby)

Bertil Eneqvist (s), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Lars Wetterlund)

Curt Redner (s), (för Eleonore Hemström)

Carl-Henrik Lundborg (m), (för Staffan Bergwall)

Margareta Ronquist (kd), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Mats E:son Hjorth))

Lena Lind (mp), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Heidi Plisch)

Mats Sundin (s), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Torgny Landin)

Agneta Högstedt (v), (kl. 18.40-20.45, §§ 202-219, för Elias Özyurt-Eldenblom))

Icke tjänstgörande ersättare


Gunilla Bendelin-Larsson (c)
Kaj Boström (v)
Therese Mangard (v)
Allan Olofsson (c)
Britt-Marie Sjöndin (s)
Maud Sundström (v)

Övriga närvarande


Bo Dahllöf, regiondirektör
Barbro Sjögren, kanslisekreterare
Per Lundin, stadssekreterare, tfn. 0498-26 93 55

 

Regionfullmäktiges protokoll

Tidigare protokoll