§ 192 Kommunfullmäktige. Ny ersättare

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12044
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 192
Kommunfullmäktige. Ny ersättare

- Länsstyrelsen 2003-09-29
Efter sammanräkning för att utse ny ersättare efter Johanna Stenström (s) hade länsstyrelsen förklarat Tommy Söderlund (s)  utsedd som ny ersättare i kommunfullmäktige till och med 2006-10-31.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.

Register

Register