§ 195 Kommunalt partistöd 2004

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12041
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 195
Kommunalt partistöd 2004

KS 2003/0274-60
Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 236
Ordföranden har under budgetberedningen föreslagit att anslaget för kommunalt partistöd och bidrag till politiska ungdomsorganisationer ska vara oförändrat för 2004 och därmed uppgå till 4 998 127 kr.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer ska motsvara 10 % av partistödet. Bidrag utgår i form av grundstöd (40 % av anslaget), som fördelas efter antal mandat för moderpartiet i kommunfullmäktige och projektstöd (60 %).

Den fastställda regeln för beräkningsgrunderna (Kf § 392, 1992) har i praktiken använts som ett övre tak och sedan 1992 har partistödet minskat med -17 %, vilket även bidraget för ungdomsorganisationer gjort. Differensen uppgår nu till ca 1 mnkr. För 2003 beslöts att anslaget för partistöd, på grund av ramnedskärning, skulle minskas med 320 000 kr.

Kommunfullmäktiges beslut

  • För 2004 föreslås det kommunala partistödet vara oförändrat mot 2003 och utgå med 4 998 127 kr. Bidrag till de politiska partierna och deras ungdoms­organisationer fördelas enligt fastställda regler.

Register

Register