§ 198 Ändring av taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

Utskrivet från: http://www.gotland.se/12038
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Kommunfullmäktige
2003-11-24

§ 198
Ändring av taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen

KS 2003/0414-80
- Ledningskontoret 2003-10-10
- Kommunstyrelsen 2003-10-30, § 263
För att finansiera ökade personalbehov bl.a. för tillsynsarbetet föreslår lednings­kontoret ändring i taxan för vissa avgifter enligt alkohollagen. Samtliga avgifter för prövning av ansökan om serveringstillstånd föreslås höjas liksom den rörliga (på årsomsättningen baserade) avgiften för tillsyn som höjs i alla intervall. En ny (tillsyns)avgift föreslås införas för de tillståndshavare som har öppet efter normal­tid; d.v.s. efter kl. 01. Den avgiften föreslås sättas till 1 000 kr per år.

Kommunfullmäktiges beslut

  • Taxan för prövning och tillsyn enligt alkohollagen ändras på föreslaget sätt. Höjningen ska gälla fr.o.m. 1 januari 2004.
  • Register

    Register